Lokale użytkowe

Z.W.19 20 2

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice” z siedzibą w Krakowie,
os. Tysiąclecia 42  ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony ofertowy na najem

lokalu użytkowego w pawilonie handlowym zlokalizowanego
na os. Złotego Wieku 19-20, piętro I, o powierzchni 112,90 m2.

 1. Opis lokalu:

Lokal użytkowy znajduje się w pawilonie handlowym,  piętro I, wejście z galerii. W pobliżu znajduje się plac handlowy, szkoła, przedszkole. Lokal doskonale nadaje się na działalność handlową, usługową.

Stawka wywoławcza: 33,50 zł/m2/m-c netto - stawka nie obejmuje opłat za media (woda, energia elektryczna, c.o., wywóz nieczystości).

Przetarg - otwarcie ofert (bez udziału oferentów) odbędzie się w dniu 09.02.2022 r. (środa)
o godz. 12:30
w sali  konferencyjnej Spółdzielni os. Tysiąclecia 42 – parter.

Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości:
3 900,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset złotych), które należy wpłacić do dnia 09.02.2022 r. do godziny 10:00  na konto S.M. Mistrzejowice PKO BP II O/Kraków 75 1020 2906 0000 1602 0014 1135.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg – lokal użytkowy
os. Złotego Wieku 19-20, pow. 112,90 m2 do dnia 09.02.2022 r. do godz. 10:00 w sekretariacie
S.M. ”Mistrzejowice”, os. Tysiąclecia 42, pok. 8 lub kopertę wrzucić do skrzynki umiejscowionej przy wejściu do Spółdzielni.

Pozostałe warunki przetargu do wglądu w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej www.smmistrzejowice.pl,

Zarząd zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Lokal można oglądać w godzinach pracy Spółdzielni po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr 12 640 99 45, 518 053 981.

Z.W.23 1

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice”
z siedzibą w Krakowie,
os. Tysiąclecia 42
ogłasza II przetarg pisemny ofertowy ograniczony (działalność medyczna) na najem

lokalu użytkowego w budynku przychodni zlokalizowanego
na os. Złotego Wieku 23, o powierzchni 50,00 m2
(29,00 m2 pow. lokalu + 21,00 m2 udział w pow. wspólnej)

 1. Opis lokalu:

Lokal użytkowy znajduje się w budynku przychodni lekarskiej, piętro I, dojazd do lokalu. W pobliżu znajduje się duży parking. Lokal doskonale nadaje się na działalność medyczną.

Stawka wywoławcza: 19,50 zł/m2/m-c netto - stawka nie obejmuje opłat za media (woda, energia elektryczna, c.o., wywóz nieczystości).

Przetarg - otwarcie ofert (bez udziału oferentów) odbędzie się w dniu 09.02.2022 r. (środa)
o godz. 12:00
w sali  konferencyjnej Spółdzielni os. Tysiąclecia 42 – parter.

Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości: 975,00 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych), które należy wpłacić do dnia
09.02.2022 r. do godziny 10:00
  na konto S.M. Mistrzejowice PKO BP II O/Kraków 75 1020 2906 0000 1602 0014 1135.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Przetarg – lokal użytkowy
os. Złotego Wieku 23, pow. 50,00 m2do dnia 09.02.2022 r. do godz. 10:00 w sekretariacie
S.M. ”Mistrzejowice”, os. Tysiąclecia 42, pok. 8 lub kopertę wrzucić do skrzynki umiejscowionej przy wejściu do Spółdzielni.

Pozostałe warunki przetargu do wglądu w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej www.smmistrzejowice.pl.

Zarząd zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Lokal można oglądać w godzinach pracy Spółdzielni po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr 12 640 99 45, 518 053 981.

Kontakt

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mistrzejowice"

os. Tysiąclecia 42, 31-610 Kraków

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Nasz FanPage