Archiwalne

 

                                                    Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mistrzejowice”

z siedzibą w Krakowie os. Tysiąclecia 42

ogłasza

PRZETARGI NIEOGRANICZONE OFERTOWE

na realizację n/w zadań:

1.    Wymiana okładzin posadzek na korytarzach w budynku mieszkalnym na os. Tysiąclecia.

2.    Rozbudowa oświetlenia na parkingach  na os. Złotego Wieku.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie Spółdzielni w terminie od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia 14.02.2017r. do godz. 12:00.

Szczegółowe warunki przetargowe określają Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia, które są do odebrania w pokoju 5A Spółdzielni os. Tysiąclecia 42 w godzinach pracy, za odpłatnością 30,00 zł +VAT.

Informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Dziale Technicznym Spółdzielni Tel.: 12 640 99 56, 12 640 99 58.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta i unieważnienia przetargu w całości lub na poszczególne zakresy robót bez podania przyczyny.

 

                                      Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mistrzejowice”

z siedzibą w Krakowie os. Tysiąclecia 42

ogłasza

PRZETARGI NIEOGRANICZONE OFERTOWE

na realizację n/w zadań:

1.      Remont i rozbudowa parkingów i jezdni manewrowych wraz z wymianą altan śmietnikowych
na os. Złotego Wieku nr 11, 32.

2.        Rozbudowa oświetlenia na parkingach  na os. Złotego Wieku.

3.   Malowanie klatek schodowych, pomieszczeń technicznych oraz suszarni i wózkowni w budynkach mieszkalnych os. Tysiąclecia.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie Spółdzielni w terminie od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia 25.08.2016r. do godz. 13:00.

Szczegółowe warunki przetargowe określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, która jest do odebrania w pokoju 5A Spółdzielni os. Tysiąclecia 42 w godzinach pracy, za odpłatnością 30,00 zł +VAT.

Informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Dziale Technicznym Spółdzielni tel: 12 640 99 56, 12 640 99 58.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta i unieważnienia przetargu w całości lub na poszczególne zakresy robót bez podania przyczyny.

 

 

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mistrzejowice”

z siedzibą w Krakowie os. Tysiąclecia 42

ogłasza

PRZETARGI NIEOGRANICZONE OFERTOWE

na realizację n/w zadań:

1.        Wymiana okładzin posadzek na klatkach schodowych w budynku mieszkalnym

os. Tysiąclecia nr 64.

2.        Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w pawilonach na os. Tysiąclecia i Złotego Wieku.

3.        Wykonanie projektów technicznych instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach  mieszkalnych na os. Tysiąclecia.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie Spółdzielni w terminie od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia 04.07.2016r. do godz. 10:00.

Szczegółowe warunki przetargowe określają Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia, które są do odebrania w pokoju 5A Spółdzielni os. Tysiąclecia 42 w godzinach pracy, za odpłatnością 30,00 zł +VAT.

Informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Dziale Technicznym Spółdzielni tel: 12 640 99 56, 12 640 99 58.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta i unieważnienia przetargu w całości lub na poszczególne zakresy robót bez podania przyczyny.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mistrzejowice” z siedzibą w Krakowie os. Tysiąclecia 42 ogłasza

PRZETARGI NIEOGRANICZONE OFERTOWE

na realizację n/w zadań:

  1. Izolacja ścian fundamentowych w budynkach mieszkalnych nr 60, 61, 65 na os. Złotego Wieku- ściany północne i szczytowe.
  2. Remont balkonów i wykonanie zadaszenia nad balkonami czwartego piętra w budynkach mieszkalnych Tysiąclecia i os. Złotego Wieku.
  3. Czyszczenie elewacji z glonów oraz wykonanie tynków elewacji w budynkach mieszkalnych os. Tysiąclecia i Złotego Wieku - ściany północne.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie Spółdzielni w terminie od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia 26.04.2016r. do godz. 1500.

Szczegółowe warunki przetargowe określają Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia, które są do odebrania w pokoju 5A Spółdzielni os. Tysiąclecia 42 w godzinach pracy, za odpłatnością 30,00 zł +VAT.

Informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Dziale Technicznym Spółdzielni tel: 12 640 99 58.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta i unieważnienia przetargu w całości lub na poszczególne zakresy robót bez podania przyczyny.


Regulamin udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi w SM "Mistrzejowice"

Kontakt

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mistrzejowice"

os. Tysiąclecia 42, 31-610 Kraków

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Nasz FanPage