Archiwalne

                                     Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mistrzejowice”

z siedzibą w Krakowie os. Tysiąclecia 42

ogłasza

PRZETARGI NIEOGRANICZONE OFERTOWE

na realizację n/w zadań:

1. Wymiana ślusarki stalowej na aluminiową w budynkach mieszkalnych i pawilonach na os. Złotego
    Wieku  i Tysiąclecia.
– wadium 7.400,00 zł, otwarcie ofert: 27.03.2018 r.

2. Wymiana rur spustowych w budynkach na os. Tysiąclecia. – wadium 2.000,00 zł, otwarcie ofert: 27.03.2018 r.

3. Remont małych balkonów i wykonanie zadaszenia nad balkonami 4 piętra w budynkach mieszkalnych
    – wadium 5.000,00 zł, otwarcie ofert: 27.03.2018 r.

4. Remont instalacji wentylacji mechanicznej wraz z demontażem nasad kominowych wentylacji w dużej
    sali Klubu Kuźnia na os.
Złotego Wieku 14. – wadium 1.000,00 zł, otwarcie ofert: 28.03.2018 r.

5. Remont i odtworzenie instalacji odgromowej. – wadium 5.000,00 zł, otwarcie ofert: 28.03.2018 r.

6. Remont w zakresie naprawy styków montażowych ścian klatek schodowych, wymiany skrzynek
    gazowych w budynkach mieszkalnych.
– wadium 1.700,00 zł, otwarcie ofert: 28.03.2018 r.

7. Remont biegów, spoczników i parapetów na klatkach schodowych w budynku mieszkalnym
    – wadium 2.000,00 zł, otwarcie ofert: 29.03.2018 r.

8. Wykonanie projektów zagospodarowania terenu i małej architektury na os. Złotego Wieku i Tysiąclecia
   
– wadium 1.000,00 zł, otwarcie ofert: 29.03.2018 r.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie Spółdzielni w terminie od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia 27.03.2018 r. do godz. 11.00.

Otwarcie ofert nastąpi w Sali Konferencyjnej SM „M” os. Tysiąclecia 42 (parter).

Informacje o przedmiocie przetargów można uzyskać w Dziale Technicznym Spółdzielni os. Złotego Wieku 19/20
pok. nr 2 i 5 tel.: 12 640 99 58, 12 640 99 56.

Szczegółowe warunki przetargowe określają Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Spółdzielni. SIWZ można pobrać:

- bezpłatnie ze strony internetowej Spółdzielni,

- w wersji papierowej za odpłatnością 30,00 zł + VAT .

Wadium na poszczególne zakresy robót należy wpłacić w kasie Spółdzielni lub przelewem na rachunek bankowy Spółdzielni.

Regulamin udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi w SM „M” znajduje się do wglądu
w siedzibie Spółdzielni i na stronie internetowej Spółdzielni.

Istnieje możliwość składania ofert częściowych na wybrany zakres robót.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta i unieważnienia przetargu w całości lub na poszczególne zakresy robót bez podania przyczyny.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mistrzejowice” z siedzibą w Krakowie,
os. Tysiąclecia 42 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na wykonanie robót związanych z usunięciem nawierzchni placów zabaw
i wykonaniem w tym miejscu terenów zielonych i chodników

na os. Złotego Wieku 53 do 65 oraz
na os. Tysiąclecia 29 i 32 w Krakowie.

 
Termin składania ofert: do dnia 09.01.2018 r. do godz. 1200

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać na stronie internetowej Spółdzielni www.smmistrzejowice.pl lub w siedzibie Spółdzielni os. Tysiąclecia 42, pokój 3, Tel. 12 640 99 49.

 Przed przetargiem należy zapoznać się z regulaminem przetargu (do wglądu w siedzibie Spółdzielni). Zarząd zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

SIWZ na usunięcie nawierzchni placow zabaw

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mistrzejowice”
z siedzibą w Krakowie os. Tysiąclecia 42

ogłasza

PRZETARGI NIEOGRANICZONE OFERTOWE
na realizację n/w zadań:

 1. Remont pomieszczeń technicznych – wewnętrznych pomieszczeń na odpady wraz z wymianą   drzwi stalowych
  w budynkach mieszkalnych na os. Złotego Wieku.
 2. Wykonanie remontu i naprawy dachów oraz kominów na budynkach na os. Złotego Wieku.
 3. Malowanie klatek schodowych, pomieszczeń technicznych oraz suszarni i wózkowni, wymianę drzwi do piwnic
  w budynkach mieszkalnych na os. Złotego Wieku.
 4. Wykonanie czyszczenia instalacji kanalizacyjnej w budynkach znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice”.
 5. Wykonanie w latach 2018 – 2019 usługi kominiarskiej polegającej na konserwacji, czyszczeniu oraz okresowej rocznej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych: spalinowych i wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych i pawilonach (lokale usługowe) na os. Złotego Wieku i Tysiąclecia.
 6. Remont schodów zewnętrznych i ścian balustrady przy pawilonie handlowo-usługowym na os. Złotego Wieku Nr 19/20.
 7. Likwidacja istniejącego basenu (patio), wykonanie robót brukarskich małej architektury w MDK im. A. Bursy na os. Tysiąclecia 15.
 8. Remont instalacji wentylacji mechanicznej wraz z demontażem nasad kominowych wentylacji w dużej sali Klubu Kuźnia
  na os. Złotego Wieku 14.
 9. Wykonanie remontu elewacji w zakresie miejscowych napraw i uzupełnień uszkodzonych powierzchni na budynkach mieszkalnych na os. Złotego Wieku.
 10. Wykonanie remontu elewacji – ściany zachodniej na budynku mieszkalnym na os. Złotego Wieku.

 

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie Spółdzielni w terminie od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia
07.11.2017r. do godz. 16.00.

Szczegółowe warunki przetargowe określają Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia, które są do odebrania
w pokoju 5A Spółdzielni os. Tysiąclecia 42 w godzinach pracy, za odpłatnością 30,00 zł +VAT.

Informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Dziale Technicznym Spółdzielni tel.: 12 640 99 56, 12 640 99 58.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta i unieważnienia przetargu w całości lub na poszczególne zakresy robót bez podania przyczyny.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mistrzejowice”

z siedzibą w Krakowie os. Tysiąclecia 42

ogłasza

PRZETARGI NIEOGRANICZONE OFERTOWE

na realizację n/w zadań:

 

1. Remont schodów zewnętrznych i ścian balustrady przy pawilonie handlowo-usługowym na os. Złotego Wieku Nr 19/20.

2. Likwidacja istniejącego basenu (patio), wykonanie robót brukarskich małej architektury w MDK im. A. Bursy na os. Tysiąclecia 15.

3. Remont instalacji wentylacji mechanicznej wraz z demontażem nasad kominowych wentylacji w dużej sali   Klubu Kuźnia na os. Złotego Wieku 14.

4. Wykonanie remontu elewacji w zakresie miejscowych napraw i uzupełnień uszkodzonych powierzchni na budynkach mieszkalnych na os. Złotego Wieku.

5. Wykonanie remontu elewacji – ściany zachodniej na budynku mieszkalnym na os. Złotego Wieku.

6. Wykonanie remontu loggii na ścianie wschodniej budynku mieszkalnego na os. Złotego Wieku.

 

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie Spółdzielni w terminie od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia 12.09.2017r. do godz. 10.30.

Szczegółowe warunki przetargowe określają Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia, które są do odebrania w pokoju 5A Spółdzielni os. Tysiąclecia 42 w godzinach pracy, za odpłatnością 30,00 zł +VAT.

Informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Dziale Technicznym Spółdzielni tel: 12 640 99 56, 12 640 99 58.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta i unieważnienia przetargu w całości lub na poszczególne zakresy robót bez podania przyczyny.

Kontakt

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mistrzejowice"

os. Tysiąclecia 42, 31-610 Kraków

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Nasz FanPage