Archiwalne

Ogłoszenie o przetargu na roboty remontowe

                                                                                                                                                        Kraków dnia 19.10.2018r.

                                                                                

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mistrzejowice”

z siedzibą w Krakowie os. Tysiąclecia 42

ogłasza

PRZETARGI NIEOGRANICZONE OFERTOWE

na realizację n/w zadań: 

 1. Wykonanie remontu instalacji elektrycznej w pawilonie na os. Złotego Wieku 23 – wadium 600,00 zł, otwarcie ofert: 7.11.2018r.                    
 2. Remont schodów zewnętrznych i ścian balustrady przy pawilonie handlowo
  - usługowym na osiedlu Złotego Wieku 19-20
  – wadium 600,00 zł, otwarcie ofert: 7.11.2018r..
 3. Remont instalacji wewnętrznej wodociągowej w pawilonie na os. Tysiąclecia nr 42 – wadium 1.000,00 zł, otwarcie ofert: 7.11.2018r..
 4. Likwidacja istniejącego basenu (patio), wykonanie robót brukarskich małej architektury
  w MDK na os. Tysiąclecia nr 15
  – wadium 500,00 zł, otwarcie ofert: 7.11.2018r..
 5. Wykonanie placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną na os. Tysiąclecia– wadium 1.000,00 zł, otwarcie ofert: 7.11.2018r..

 

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie Spółdzielni w terminie od dnia  ukazania się ogłoszenia do dnia 6.11.2018r. do godz. 16:00.

Otwarcie ofert nastąpi w Sali Konferencyjnej SM „M” os. Tysiąclecia 42.

Informacje o przedmiocie przetargów można uzyskać w Dziale Technicznym Spółdzielni os. Złotego Wieku  19/20 pok. nr 1, 2, 5;  tel.: 12 640 99 54, 12 640 99 56, 12 640 99 58.

Szczegółowe warunki przetargowe określają Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Spółdzielni.

SIWZ  można pobrać:
- bezpłatnie ze strony internetowej Spółdzielni (poniżej),
- w wersji papierowej za odpłatnością 30,00 zł + VAT  .

Wadium na poszczególne zakresy robót należy wpłacić   przelewem na rachunek bankowy Spółdzielni.

Regulamin udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi w SM „M” znajduje się do wglądu w siedzibie Spółdzielni i na stronie internetowej Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta i unieważnienia przetargu w całości lub na poszczególne zakresy robót bez podania przyczyny.

 SIWZ:

Wykonanie remontu instalacji elektrycznej w pawilonie na os. Złotego Wieku 23

schemat_instalacja_elektr1
schemat_instalacja_elektr2
schemat_instalacja_elektr3
schemat_instalacja_elektr4
schemat_instalacja_elektr5

Wykonanie remontu schodów zewnętrznych i ścian balustrady przy pawilonie Złotego Wieku

Remont instalacji wewnętrznej wodociągowej wraz z inwentaryzacją budynku

Likwidacja istniejącego basenu (patio), wykonanie robót brukarskich małej architektury
w MDK na os. Tysiąclecia
Wykonanie placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną na os. Tysiąclecia

                                                                                                       

Kontakt

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mistrzejowice"

os. Tysiąclecia 42, 31-610 Kraków

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Nasz FanPage