Archiwalne

przetarg ofertowy nieograniczony na wykonanie prac remontowych

                                     Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mistrzejowice”

z siedzibą w Krakowie os. Tysiąclecia 42

ogłasza

PRZETARGI NIEOGRANICZONE OFERTOWE

na realizację n/w zadań:

1. Wymiana ślusarki stalowej na aluminiową w budynkach mieszkalnych i pawilonach na os. Złotego
    Wieku  i Tysiąclecia.
– wadium 7.400,00 zł, otwarcie ofert: 27.03.2018 r.

2. Wymiana rur spustowych w budynkach na os. Tysiąclecia. – wadium 2.000,00 zł, otwarcie ofert: 27.03.2018 r.

3. Remont małych balkonów i wykonanie zadaszenia nad balkonami 4 piętra w budynkach mieszkalnych
    – wadium 5.000,00 zł, otwarcie ofert: 27.03.2018 r.

4. Remont instalacji wentylacji mechanicznej wraz z demontażem nasad kominowych wentylacji w dużej
    sali Klubu Kuźnia na os.
Złotego Wieku 14. – wadium 1.000,00 zł, otwarcie ofert: 28.03.2018 r.

5. Remont i odtworzenie instalacji odgromowej. – wadium 5.000,00 zł, otwarcie ofert: 28.03.2018 r.

6. Remont w zakresie naprawy styków montażowych ścian klatek schodowych, wymiany skrzynek
    gazowych w budynkach mieszkalnych.
– wadium 1.700,00 zł, otwarcie ofert: 28.03.2018 r.

7. Remont biegów, spoczników i parapetów na klatkach schodowych w budynku mieszkalnym
    – wadium 2.000,00 zł, otwarcie ofert: 29.03.2018 r.

8. Wykonanie projektów zagospodarowania terenu i małej architektury na os. Złotego Wieku i Tysiąclecia
   
– wadium 1.000,00 zł, otwarcie ofert: 29.03.2018 r.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie Spółdzielni w terminie od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia 27.03.2018 r. do godz. 11.00.

Otwarcie ofert nastąpi w Sali Konferencyjnej SM „M” os. Tysiąclecia 42 (parter).

Informacje o przedmiocie przetargów można uzyskać w Dziale Technicznym Spółdzielni os. Złotego Wieku 19/20
pok. nr 2 i 5 tel.: 12 640 99 58, 12 640 99 56.

Szczegółowe warunki przetargowe określają Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Spółdzielni. SIWZ można pobrać:

- bezpłatnie ze strony internetowej Spółdzielni,

- w wersji papierowej za odpłatnością 30,00 zł + VAT .

Wadium na poszczególne zakresy robót należy wpłacić w kasie Spółdzielni lub przelewem na rachunek bankowy Spółdzielni.

Regulamin udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi w SM „M” znajduje się do wglądu
w siedzibie Spółdzielni i na stronie internetowej Spółdzielni.

Istnieje możliwość składania ofert częściowych na wybrany zakres robót.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta i unieważnienia przetargu w całości lub na poszczególne zakresy robót bez podania przyczyny.

Kontakt

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mistrzejowice"

os. Tysiąclecia 42, 31-610 Kraków

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Nasz FanPage